Seminerin Amacı: Bu programda UFRS’ye uygun finansal raporlama yapan/yapmayı planlayan bir şirketin zorunlu olarak hazırlaması gereken Finansal Raporları (Bilanço, Kapsamlı gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu) hazırlama uygulaması eğitimi verilecektir.

Seminer İçeriği:

1.GÜN

1. FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN (BİLANÇO)HAZIRLANMASI

1.1.   Bilanço Bölümleri ve Kalemlerinin Tanıtılması

1.2.   UFRS Bilançosu Hazırlama Yöntemleri

1.3.   Örnek Uygulama

2. KAPSAMLI GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

2.1.   Gelir Tablosu Kalemlerinin Tanıtılması ve Mevcut Gelir Tablosundan Farkı

2.2.   Kapsamlı Gelir Tablosunun Normal Gelir Tablosundan Farkı ve Buna İhtiyaç Duyma Nedenleri

2.3.   Örnek Uygulama

3. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

3.1.   Nakit Akış Tablosunun Firmanın Finansal Analizinde Kullanımı

3.2.   Nakit Akış Tablosu Bölümlerinin ve Kalemlerinin Tanıtımı

3.3.   Nakit Akış Tablosu Yöntemleri

3.4.   Örnek Uygulama

4. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI/YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI

4.1.   Ertelenmiş Verginin Anlamı

4.2.   Ertelenmiş Verginin Hesaplanması

4.3.   Ertelenmiş Verginin Raporlanması

4.4.   Örnek Uygulama

2.GÜN

  1. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

1.1.   Özkaynak Değişim Tablosunun Ürettiği Bilgi

1.2.   Özkaynak Değişim Tablosunun Hazırlanması

1.3.   Örnek Uygulama

2. DİPNOT AÇIKLAMALARININ HAZIRLANMASI

2.1.   Dipnot Açıklamalarının Finansal Tablolardan Ayrılmazlığı İlkesi

2.2.   Hem Finansal Tablolarda Hem de Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler

2.3.   Sadece Dipnotlarda Açıklanacak Bilgiler

2.4.   Örnek Uygulama

  1. UFRS’YE İLK GEÇİŞ UYGULAMASI

3.1.   UFRS’ye İlk Geçiş Adımları

3.1.1.Sınıflandırma Farklılıkları

3.1.2.Hesaplama Farklılıkları

3.1.3.Bilançodan Dışına Çıkarılması Gereken Hesapların Muhasebe Kaydı

3.1.4.Örnek Uygulama

 

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Detaylı bilgi ve Kayıt için

info@balkandenetim.com

balkandenetim@yahoo.com