Kurumsal Kaynak Planlama 

(ERP, Enterprise Resources Planning); 

Satınalma, Üretim, Lojistik, Satış-pazarlama, ilgili kayıt, hesaplama, raporlama süreçleri ve faaliyetlerini eşgüdümlü olarak, muhasebe odaklı planlayan bir bilişim sistemidir.

ERP Hizmetlerimiz

Kısaca ERP olarak adlandırılan, Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) sistemleri sundukları çözümlerle, sağladıkları katma değerin yanında, şirketlerin yönetimlerine de güven vermektedirler.

Ancak bilmekteyiz ki dünyadaki uygulamalarında, başarı oranı oldukça düşüktür. Bu oran ülkemizde çok daha fazlasıyla düşüktür. Uzman olmayan ekipler ile yapılan çalışmalar, vakit emek ve para kaybı ile sonuçlanabilmektedir. ERP sistemleri, ancak işin uzmanı olan, ciddi, başarılı ve tecrübeli ekiplerle kurulması durumunda işler hale gelebilir ve beklenen katma değeri şirketlere sağlayabilir.

Proje yönetimi tecrübelerimiz ve uzmanlığımızla, ERP sistemlerinin kurulumu ile ilgili hizmetlerimizi sizlere sunmaktayız. Bu hizmetlerimizden bazı başlıklar aşağıdaki gibidir;

  • ERP Program Danışmanlığı
  • ERP Proje Danışmanlığı
  • ERP Süreç Tasarımı ve Uygulaması
  • TFRS Dönüşümü, Denetim ve Muhasebe Standartlarına Uygunluğun Sağlanması