Bağımsız Denetim Nedir? 

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.


Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz

  • 6102 Sayılı kanun çerçevesinde Kapsama alınan Bağımsız Denetime tabi şirketlerin KGK tarafından yayınlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), uygun olarak Bağımsız Denetimi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi,

  • SPK tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali raporların, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak Bağımsız Denetim hizmetleri, raporlamaları ve izlenmesi,

  • BDDK, EPDK, ya tabi şirketlerin Bağımsız Denetimleri, muhasebe ve denetim uygulamalarındaki ve standartlarındaki değişikliklerin yakından izlenmesi ve bu konularda teknik destek verilmesi.

  • Sigortacılık Şirketlerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetimi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi,

  • Kalkınma Ajanslarının, Kalkınma Ajansları mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetimi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi,

  • Vakıfların ve Derneklerin, mevzuatları kapsamında Bağımsız Denetimi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi,

  • Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları destekli Projelerin, mevzuatları kapsamında Bağımsız Denetimi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi,

  • Şirket bünyesindeki tüm denetim faaliyetlerinin yönetilip yönlendirilmesi ve danışmanlığı, UFRS–BOBİ FRS uyumlu incelemelerin yapılması ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinin verilmesi.