BAĞIMSIZ DENETİM

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) , Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Denetim ve Muhasebe ilkelerine uygun, Bağımsız Denetim hizmetlerinin verilmesi, yönetim faaliyetleri, muhasebe, maliyetler, stok yönetimi, bütçe, ve diğer uygulamalarda geleceğe yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerle ilgili destek verilmesi.

Read More

İÇ DENETİM

Şirketinizin Fiziki varlıklarının ve şirket Faaliyetlerinin güvence altında olduğuna dair makul güvence verilebilmesi amacıyla, Uluslararası İç denetim standartlarına (IIA_TIDE) uygun olarak İç Denetim çalışmaları gerçekleştirilir. Gerekli inceleme araştırma ve analizler yapılarak raporlanır. Tespit edilen Risklerle ilgili çözüm önerilerinde bulunularak tehditlerin izlenmesi yönetilmesi konularında destek verilir.

Read More

MALİ MÜŞAVİRLİK

Muhasebe ve Vergi konularında destek verilmesi. Muhasebe işlemlerinin tüm aşamalarındaki sorumlulukların yerine getirilmesi ve beyannamelerin verilmesi. Vergi ve muhasebe Stratejilerinizin geleceğe hazır olması amacıyla Vergi danışmanlığı. Vergi stratejilerinin gözden geçirilerek ticari hedeflerinize uyumlu bir şekilde revizyonu. Bilgi-İşlem destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin incelenmesi raporlanması.

Read More

KOBİ REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Türkak Akreditasyonu ve MYK yeterlilik belgelendirmesi ile Yeterliliği belgelendirilmiş Kobi Danışmanlarımızla, Kobi büyüklüğündeki firmalara ve girişimcilere Yönetim Desteği Hizmetleri verilmektedir. Yatırım öncesi ve/veya Şirket Kurmadan önce Muhasebe Vergi planlama ve Fizibilite ile ilgili tüm konulardaki desteğin yanında Devlet destekleri ile ilgili projele ve takip hizmetleri verilmektedir.

Read More

İLETİŞİM

info@balkandenetim.com

balkandenetim@yahoo.com

balkanbd@gmail.com

www.balkandenetim.com