Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Kurumsal amaçlara erişmek için insan kaynaklarını en etkili ve verimli bir şekilde yapılandırmak, düzenlemek ve yürütmekle ilgili faaliyetlerdir. İKY faaliyetleri ile şirketlerin elde edebileceği faydalar; Çalışanların, temel gereksinimlerini karşılamak ve kariyer gelişimlerini sağlamak, işyerinde verimlilik düzeyini ve iş hayatının kalitesini yükseltmek, doğru işe doğru insanı seçmek ve yerleştirmek için en uygun sistemi kurmak olarak özetlenebilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili Hizmetlerimiz

  • İş Analizi ve iş Tasarımı
  • İnsan Kaynakları Planlaması
  • Tedarik ve Seçim
  • Eğitim ve Geliştirme
  • Kariyer Yönetimi ve Planlaması
  • Performans Değerlendirmesi
  • Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemi
  • Personel Özlük İşlemleri, Bordrolama
  • İşe Alım Organizasyonu