Etik Hat

Şirket çalışanlarının veya diğer ilgililerinin; yaşadıkları, şahit oldukları, duydukları veya şüphelendikleri suiistimalleri, kaçakları, uygunsuzlukları, güvenlik veya iş kaybetme korkusuyla, şirket yönetimi ile açıkça paylaşmaktan çekindikleri veya şirket üst yönetimine ulaşamadıkları durumlarda, kimliklerinin ortaya çıkma korkusu duymadan paylaşımda bulunabilecekleri, iletişim halinde olabilecekleri bir sistemdir.

 

Etik hat;

 

  • Şirket maddi kayıplarının azaltılması,
  • Şirket bünyesinde ortaya çıkan ancak yönetim tarafından henüz tespit edilememiş kayıp ve kaçakların daha ucuz maliyetlerle daha erken tespit edilebilmesi,
  • Çalışanların özel sorunlarını üst yönetime ulaştırarak daha çabuk çözüm bulunabilmesini sağlayabilmeleri ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
  • Kontrol ve denetimlerle tespit edilebilmesi zor olan suistimallerin, bu yöntemle daha çabuk ortaya çıkarılması ve ayrıca suistimallere karşı caydırıcı bir etki yapması ile yolsuzlukların ortaya çıkartılması,
  • Çalışanların psikolojik ve cinsel tacize uğramaları durumunda, uğradıkları haksızlıkları, kendilerini gizleyerek korkusuzca bildirebilmelerini sağlayarak Mobbingi önleyerek çalışanlarının hayatını kolaylaştırması,
  • Şirket yönetiminin etik değerlerin korunmasına gösterdiği özenin vurgulanması,
  • şirket itibarına zarar gelmesi ihtimalinin en aza indirilmesine, önemli  katkılar sağlamaktadır.

 

Etik Hat Hizmetlerimiz

 

Etik Hat faaliyetlerimiz, Türkçe ve yabancı dil uygulamaları ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm şirket ilgilileri tarafından da kullanılabilecek bir sistemdir. Şirketin tüm birimlerindeki çalışanları ve yöneticileri ile birlikte istenmesi durumunda müşterileri ve tedarikçileri de sisteme dahil edilir. Gizlilik içinde elde edilen bilgilerin yine aynı gizlilikte incelenmesi sağlanarak, sonuçlandırılması için Şirket üst yönetimine raporlanır.