Makaleler

(Internal Audit) İç Denetim Nedir?

İç denetimin amacı İç denetim faaliyeti; şirket stratejilerine, imzalanmış olduğu sözleşmelere ve kanunlara uygun olarak şirketlerin faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda amaç; Şirketin fiziki varlıklarının güvence altına alınması, İç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin en aza indirilmesi için, risklerin tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınması, Risklerin sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse rakamlarla ifade edilmesi ve yönetime önerilerde bulunulmasıdır. İç denetim danışmanlık hizmeti; İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve…

Read More
Makaleler

Etik Hat Nedir?

Etik Hat; Şirket çalışanları ve diğer ilgililerinin kullanabildiği bir iletişim merkezidir. Telefon, posta kutusu ve e-mail aracılığı ile gelen bilgilerin sistemli bir şekilde kaydedilip analiz edildiği, şirket yönetiminden bağımsız farklı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren bir kayıp ve kaçak önleme sistemidir. Şirket çalışanları ve diğer ilgililerinin, endişelerini dile getirebilecekleri bilgi paylaşabilecekleri Etik Davranış Kuralları ve benzeri konular hakkında soru sorabilecekleri bir etik yardım hattıdır. Şirketin kurumsal olarak çalışanına değer verdiğini gösteren ve şirkete direk olarak fayda sağlayan bir uygulamadır. Çalışanların, şirketine duyduğu güveni ve bağlılığı da artıran bir etkiye de…

Read More
Makaleler

Was ist die Ethik Hotline?

Es ist ein System welches innerhalb Institutionen und Unternehmen verluste verhindert, den Missbrauch minimiert, die Unternehmensidentitaet schützt und das Leben der Mitarbeiter erleichtert. Nach den Ergebnissen der Untersuchungen  ist die Ethik Hotline das wichtigste System die zur Aufdeckung  von Betrugsverlusten  führte. Das Ethik Hotline System ist ein Bestandteil des Ethik-Management Verwaltungssystems  welches innerhalb Institutionen und Unternehmen in einem breiten Spektrum  substanzielle Unternehmenspolitiken   wie effektive Nutzung der Ressourcen, Reputation,  Markenschutz und Schadensverhütung  gewahrleistet. Das Ziel der Ethik Hotline ist die Beseitigung der Benachteiligungen  und die Beschutzung der Unternehmen  vom Schaden aller…

Read More