Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Kurumsal amaçlara erişmek için insan kaynaklarını en etkili ve verimli bir şekilde yapılandırmak, düzenlemek ve yürütmekle ilgili faaliyetlerdir. İKY faaliyetleri ile şirketlerin elde edebileceği faydalar; Çalışanların, temel gereksinimlerini karşılamak ve kariyer gelişimlerini sağlamak, işyerinde verimlilik düzeyini ve iş hayatının kalitesini yükseltmek, doğru işe doğru insanı seçmek ve yerleştirmek için en uygun sistemi kurmak olarak özetlenebilir.

 İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili Hizmetlerimiz

İş Analizi ve iş Tasarımı

İnsan Kaynakları Planlaması

Tedarik ve Seçim

Eğitim ve Geliştirme

Kariyer Yönetimi ve Planlaması

Performans Değerlendirmesi

Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemi

Personel Özlük İşlemleri, Bordrolama

İşe Alım Organizasyonu