İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.


(Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organisation’s operations. It helps an organisation accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.)


İç Denetim Hizmetlerimiz

 • Finansal Tabloların Denetimi (Mali Denetimler)

 • Faaliyet Denetimi (Performans denetimi)

 • Uygunluk Denetimi

 • Süreç Denetimi

 • Yolsuzluk Denetimleri (Fraud)

 • Stokların Denetimi

 • Kurumsal Kaynak Planlama Danışmanlığı (ERP)

 • Bilgi Teknolojileri Denetimi (IT-Information Technology Audit)

 • Sözleşme Denetimleri

 • İç Denetim Danışmanlık Hizmetleri

 • Dernekler için İç Denetim Hizmetleri (5253 Sayılı Dernekler Kanunu na uygunluk)