Kobi Danışmanı; KOBİ kapsamında değerlendirilen işletmelere, Yönetim-Organizasyon danışmanlığı hizmetleri verir. Bunun için öncelikle, İşletmelerin mevcut durumunu tespit etmek amacıyla analizler yapar. Sonrasında, bu analiz sonuçlarına göre sorunlu alanlarla ilgili tespitlerde bulunur.  Sorunlu alanlarla ilgili çözüm önerileri geliştirerek yönetime sunar. Yönlendirme ve tavsiyede bulunur.MYK tarafından yeterliliği onaylanmış KOSGEB tarafından akredite edilmiş, Sertifika sahibi “Kobi Danışmanı” mesleğinin Uluslararası sınıflandırmada ki yeri “Yönetim ve Organizasyon Analistleri” arasındadır. Kobi Danışmanlığı Hizmetlerimizi, Ulusal Mesleki yeterliliğe sahip, akredite  “KOBİ Danışmanı” uzmanlarımızla vermekteyiz.

(Türkiye Genelinde Faaliyet Gösterebilecek Akredite, Yetkili Belge sahibi Kobi Danışmanları Listesi)

Kobi Rehberliği ve Danışmanlığı hizmetlerimiz   

Yönetim Organizasyon Danışmanlığı,

Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

 • Danışmanlık
 • Bağımsız Denetim,
 • İç Denetim,
 • İç Kontrol,

Teşvikler

 • Teşvik Danışmanlığı
  • Teşvik mevzuatı danışmanlığı
  • Denetim Danışmanlık Onay Süreçleri
 • Tübitak Projeleri
 • KOSGEB Destek Projeleri
 • Kalkınma Ajansı Projeleri
 • Teknoyatırım Destekleri
 • İthalat Teşvikleri
 • İhracat Teşvikleri